7 สาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ป่วยตาย

7 สาเหตุของโรคพืช.

7 สาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ป่วยตาย

1.อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป อุณหภูมิสูงเกิดจากความร้อนของแสงแดดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยต้นไม้ที่ปลูกในที่โล่งแจ้งจะได้รับแสงแดดมากเกินไปทำให้เกิดอาการไหม้กับส่วนต่างๆของพืชได้ขณะเดียวกันหากปริมาณน้ำหรือความชื้นในดินที่พืชดูดขึ้นมาระบายความร้อนได้ไม่เพียงพอน้ำที่มีอยู่ในพืชหรือเซลล์จะระเหยออกมาตามช่องเปิดธรรมชาติหรือที่เรียกว่าปากใบและทำให้เกิดใบเห*่ยวเฉาจนในที่สุดก็เกิดอาการแห้งตาย 

2.แสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะแสงอาทิตย์เป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากต้องใช้กระบวนการในการสังเคราะห์แสงหากขาดแสงหรือได้รับน้ำไม่เพียงพอเพื่อจะหยุดเจริญเติบโตและแกนสีซีดจางปริมาณแสงไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดสาเหตุต่างๆเช่นการปลูกหรือผลไม้ไว้ในที่ที่มีร่มเงามีรถบังแดดทำให้พืชมีสีเขียวสีเหลืองใบวางก่อนนิ่มลำต้นยาวไม่แข็งแรงและพืชยืดยาวไปในบริเวณที่มีแสงมากกว่าพืชบางชนิดถ้าความเข้มข้นของแสงไม่เพียงพอจะไม่มีดอกหรือจะมีปริมาณดอกน้อยทำให้มีผลผลิตต่ำถ้าเกิดว่าเป็นไม้ประดับเราสามารถซื้อไฟปลูกต้นไม้มาเพิ่มได้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้ในระดับหนึ่งที่ใช้ทดแทนแสงพระอาทิตย์ได้

3.ความชื้นสูงหรือต่ำเกินไปมาจากสาเหตุต่างๆ เช่นฤดูฝนหรือช่วงที่ฝนตกหนักๆ การปลูกต้นไม้แน่นหนาเกินไปหรือต้นไม้มีทรงพุ่มแน่นทึบเป็นต้น ถ้าหากบรรยากาศโดยรอบมีความชื้นสูง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของละอองฝน หมอก หรือน้ำค้าง ต้นไม้ก็จะมีการระเหยน้ำลดน้อยลง ก่อให้เกิดการสะสมน้ำในเซลล์หรือเนื้อเยื่อมากขึ้น ทำให้เซลล์หรือเนื้อเยื้อบวมน้ำ พองโตใหญ่ขึ้นและอาจจะปริแตกได้

4.มลภาวะ เรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกับแค่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวได้เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพืชโดยตรงด้วยเช่นกันเนื่องจากการสะสมของแก๊สพิษชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอกควัน PM 2.5 ตลอดจนฝุ่นละอองในอากาศที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณทุกพื้นที่เมื่อฝนที่ตกลงมาจะตกลงที่ใบพืชซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดีนั้นเองเพราะว่าฝนนั้นจะบดบังแสงอาทิตย์ทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ตามต้องการทำให้การสังเคราะห์แสงลดลงทำให้อาหารที่พืชสร้างได้ลดลงไม่เหลือไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชหรือมีสีเปลี่ยนไปเมื่อได้รับโอโซนเกิดอาการใบจุดสีขาวซีดเนื่องจากนี้ยังมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือธาตุอาหารพืชที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายที่เรียกได้ว่าใส่ตัวท็อปซิตี้ 

5.ปัญหาความไม่สมดุลของพืชของธาตุอาหารพืช

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตพบในงานมีจำนวน 17 ธาตุได้แก่ธาตุที่หาได้จากอากาศ 35 คือคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนธาตุอาหารหลัก 3 ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กแมงกานีส iridium ทองแดงสังกะสีคลอรีน Radical ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนี้ถ้าพืชขาดธาตุอาหารพืชจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้กระทั่งกลีบดอกออกผลหรือตายก่อนที่จะครบวงจรชีวิตของพืชได้อีกหรือถ้านั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญของพืช  การที่พืชไม่ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่พบทุกภาคก็เหมือนคนกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับ 

6.โดนพวกพืชโจมตีอันนี้แน่นอนนะครับถ้าโดนเข้าไปก็เหมือนคนป่วยพืชเองก็ป่วยได้เหมือนกันถ้าไม่รักษาก็อาจจะถึงตายได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้ต้นไม้ที่เรารักป่วยเป็นอะไรส่วนสาเหตุการป่วยก็มาได้จากทั้งสภาพอากาศเชื้อราไวรัสแบคทีเรียและการลดน้ำมากเกินไปก็ป่วยได้เช่นกันคราวนี้จะป่วยเป็นอะไรเราก็ต้องมาดูสาเหตุกันอีกทีนึง 

7 การขาดธาตุอาหารแน่นอนว่าต้นไม้ก็ต้องให้การอาหารเพื่อนำไปทำให้ตัวเองเจริญเติบโตการไม่ให้ปุ๋ยเลยไม่ให้สารอาหารเลยเป็นสิ่งที่ทำให้พืชโตได้ยากมากเพราะฉะนั้นธาตุอาหารทั้ง 17 5 เป็นสิ่งที่ต้นไม้ขาดไม่ได้เด็กขาดแล้วยังมีกรดอะมิโนและอื่นๆอีกที่จำเป็นที่พืชต้องการการให้สารอาหารที่ครบถ้วนก็เปรียบเสมือนคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่และได้กินอิ่มหนำสำราญทำให้โตเติบโตดีไร้โรคภัย