Zinc X 250 cc

900 ฿

Zinc X 1 ขวดใช้ได้ 5 ไร่

  • ป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย โรครากเน่า โคนเน่า ราน้ำค้าง
  • ต้านร้อน ต้านหนาว ต้านไวรัส
  • ยับยั้งการแพร่กระจายของเส้นใยเชื้อรา ส่งเสริมความแข็งแรง
  • เพิ่มกลไกการดูดซึมที่ใบ กระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหารเพื่อไปสังเคราะห์แสง
  • สร้างเสริมให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาด
  • ช่วยให้รากมีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยปรับโครงสร้าง และฟื้นฟูสภาพดิน
  • ช่วยลดการแตกของผลผลิต ป้องกันไฟทอปธอร่า
รหัสสินค้า: BKZX0001 หมวดหมู่: