Zinc X 1000cc

1,990 ฿

Zinc X 1 ขวดใช้ได้ 15-20 ไร่

  • ป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย โรครากเน่า โคนเน่า ราน้ำค้าง
  • ต้านร้อน ต้านหนาว ต้านไวรัส
  • ยับยั้งการแพร่กระจายของเส้นใยเชื้อรา ส่งเสริมความแข็งแรง
  • เพิ่มกลไกการดูดซึมที่ใบ กระตุ้นการดูดซึมธาตุอาหารเพื่อไปสังเคราะห์แสง
  • สร้างเสริมให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาด
  • ช่วยให้รากมีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยปรับโครงสร้าง และฟื้นฟูสภาพดิน
  • ช่วยลดการแตกของผลผลิต ป้องกันไฟทอปธอร่า

วิธีใช้

เพียงฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7-10 วัน
ฉีดพ่นเพื่อป้องกัน ใช้อัตราส่วน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นเพื่อรักษา ใช้อัตราส่วน 40-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
รหัสสินค้า: BKZX0003 หมวดหมู่: