ทิวา Tiwa Twin Set

399 ฿

🌿เซตคู่ Plant Food and Anti Mold
❤ประโยชน์ของทิวา Plant Food❤
🍀ดูดซึมได้ทุกส่วนของต้นได้ทันที
🍀ต้นไม้แตกใบแตกยอดใหม่ แข็งแรงโตเร็ว
🍀สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคพืช
🍀คืนความสมบูรณ์ให้กับพืช
🍀ฟื้นสภาพต้นที่โทรมให้กลับมาแข็งแรง หมดปัญหาต้นไม้โทรม
🍀ใช้งานง่ายสะดวก พร้อมใช้ทันที ไม่ต้องผสมเอง
🌿เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
🍀ปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง

❤ประโยชน์ของทิวา Anti Mold❤
🌿สร้างภูมิคุ้มโรคกันให้พืช
🌿ป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจาก เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส
🌿ต้านร้อน ต้านหนาว
🌿ช่วยให้พืชปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีขึ้น
🌿เพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสง 20-30%
🌿ช่วยให้พืชปรับตัวได้เร็วขึ้นเวลามีการย้ายกระถาง
🌿ปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง