ทิวา Tiwa Trinity Set

499 ฿

Tiwa Trinity Set
ชุดรวมทั้ง 3 ครอบคลุมการบำรุงทั้งต้นทั้งราก และป้องกันเชื้อร้ายต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายต้นไม้ที่คุณรัก
🍀Plant Food สร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นไม้เติบโตเร็ว แข็งแรงแตกยอดใหม่เก่ง
🍀Anti Mold ป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย เพิ่มความั่นใจในการป้องกันโรคหรือถ้าเป็นแล้วก็รักษาได้ ทำให้ต้นไม้เติบโตเต็มที่ไม่หยุดชะงัก
🍀Tan Redress เซรั่มปรับสภาพดินให้เหมาะกับการปลูกต้นไม้และยังบำรุงรากให้แตกไวออกหากินธาตุอาหารในดินเก่ง