T1 ขนาดทดลอง 1 กรัม ใช้ได้ 1 ไร่

99 ฿

T1 (ทีวัน) 1 ซองใช้ได้ 4 ไร่

สารเสริมประสิทธิ์ภาพ T1

 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
 • เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำตาลในพืช เพิ่มผลผลิต
 • เพิ่มความแข็งแรงไม่ล้มง่าย
 • สร้างความสมูรณ์ให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่
 • สร้างความพร้อมให้พืชออกดอก ออกผล
 • ป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลง
 • ป้องกันดอกและผลหลุดร่วง
 • ดูดซึมผ่านได้ทุกส่วนของพืชทันที
 • รากแผ่ขยายไว หากินธาตุอาหารเก่ง
 • ลดการใช้ปุ๋ยได้ถึง 30-50%
 • ลดการใช้สารเคมีได้ถึง 80%
รหัสสินค้า: AG0001 หมวดหมู่: