Santaza Premium 500cc

1,490 ฿

Santaza Premium 500cc ใช้ได้ 10 ไร่

 • ซานโตซ่า สุดยอดอาหารเสริมพืช สูตรเข้มข้นพิเศษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซานโตซ่าพรีเมี่ยมมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก
 • พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทu
 • ประโยชน์ของซานโตซ่าพรีเมียม
 • ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว
 • เร่งการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยเพิ่มผลผลิต หลังจากฉีดพ่นซานโตซ่า
 • หลังฉีดพ่นซานโตซ่า เพียง 5-7 วัน พืชจะเจริญเติบโตได้เร็วอย่างเห็นได้ชัด
 • ธาตุอาหารที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดี
 • จะทำให้ต้นสมบูรณ์ดี เมื่อต้นสมบูรณ์ดี ผลผลิตก็จะดีตามไปด้วยอย่างเห็นได้ชัด

🧙วิธีใช้

 • 1ไร่ = อัตราส่วน 20 cc ต่อ น้ำ 20 ลิตรพืชขนาดเล็กถึงกลาง เช่น ข้าว ผัก ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
 • 1ไร่ = อัตราส่วน 20 cc ต่อ น้ำ 20 ลิตรอ้อย,มันสำปะหลัง ฉีดพ่นทุก 15 วัน
 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
 • พืชสวนต้นเล็ก ฉีดพ่นทุก 15 วัน ต้นใหญ่ความสูงเกินไหล่ ฉีดพ่นทุก 30 วัน อัตราส่วน 20 cc ต่อ น้ำ 20 ลิตร
รหัสสินค้า: BKSZ0002 หมวดหมู่: