Santaza Premium 250cc

699 ฿

Santaza Premium 250cc ใช้ได้ 5 ไร่

  • ซานโตซ่า สุดยอดอาหารเสริมพืช สูตรเข้มข้นพิเศษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซานโตซ่าพรีเมี่ยมมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก
  • พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทu
  • ประโยชน์ของซานโตซ่าพรีเมียม
  • ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว
  • เร่งการเจริญเติบโตของพืช
  • ช่วยเพิ่มผลผลิต หลังจากฉีดพ่นซานโตซ่า
  • หลังฉีดพ่นซานโตซ่า เพียง 5-7 วัน พืชจะเจริญเติบโตได้เร็วอย่างเห็นได้ชัด
  • ธาตุอาหารที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดี
  • จะทำให้ต้นสมบูรณ์ดี เมื่อต้นสมบูรณ์ดี ผลผลิตก็จะดีตามไปด้วยอย่างเห็นได้ชัด
รหัสสินค้า: BKSZ0001 หมวดหมู่: