Eco-Plus 500cc

1,490 ฿

 • Eco-Plus 500cc ใช้ได้ 10 ไร่

  • ช่วยในการแบ่งเซลล์ ผสมเกสร และการงอกของเมล็ด
  • สะสมอาหารเพื่อการออกดอก
  • ทำให้เอนไซม์ทำงานได้ดี ช่วยเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เพื่อใช้ในการสร้างผลและเมล็ดดี
  • ช่วยการออกดอกและผสมเกสร ช่วยในการติดผล และเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล
  • มีบทบาทในการสังเคราะห์แสงและการย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
  • เพิ่มคุณค่า รสชาติ ขนาด และน้ำหนักของผล
  • เร่งผลผลิตและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
  • ชะลอการร่วงของใบ เพิ่มจำนวนเมล็ด เพิ่มน้ำหนัก และช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง
  • ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์
  • เพิ่มพลังงานกับพืช
  • ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากการทำลายของแมลงศัตรูพืช เชื้อรา และความเสียหายอื่น
รหัสสินค้า: BKEP0002 หมวดหมู่: