Eco-Plus 250cc

699 ฿

Eco-Plus 250cc ใช้ได้ 5 ไร่

 • ช่วยในการแบ่งเซลล์ ผสมเกสร และการงอกของเมล็ด
 • สะสมอาหารเพื่อการออกดอก
 • ทำให้เอนไซม์ทำงานได้ดี ช่วยเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เพื่อใช้ในการสร้างผลและเมล็ดดี
 • ช่วยการออกดอกและผสมเกสร ช่วยในการติดผล และเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล
 • มีบทบาทในการสังเคราะห์แสงและการย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
 • เพิ่มคุณค่า รสชาติ ขนาด และน้ำหนักของผล
 • เร่งผลผลิตและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
 • ชะลอการร่วงของใบ เพิ่มจำนวนเมล็ด เพิ่มน้ำหนัก และช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรง
 • ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์
 • เพิ่มพลังงานกับพืช
 • ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากการทำลายของแมลงศัตรูพืช เชื้อรา และความเสียหายอื่น
รหัสสินค้า: BKEP0001 หมวดหมู่: