ไพร การ์เด้น เกิดขึ้นหลังจากเห็นปัญหาของเกษตรกร

จากการที่ได้สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรมากมาย จึงได้ศึกษาค้นคว้าทั้งเรื่องพืชและแร่ธาตุ สารเคมีที่เกษตรกรใช้กับนักวิชาการเกษตรและนักวิจัย จึงค่อยๆ แก้ปัญหาให้เกษตรกรเรื่อยมา จนสามารถพัฒนาสินค้าขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรที่ช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นตามลำดับ และทำให้สินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

จากการปลูกพืชเพื่อผลผลิตสู่การปลูกเพื่อสร้างความสุข

จากการที่วิ่งดูแลไร่สวนให้เกษตรกรจนชิน อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนสนิทได้มาถามถึง “Plant Food” จึงได้เห็นว่าคนเมืองก็มีปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกร เพียงแต่ไม่ได้ปลูกเพื่อผลผลิตแต่ปลูกเพราะความสุขทางใจ และเหตุผลต่างๆอีกมากมาย ทั้งปลูกเพื่อขาย เพื่อความสวยงาม เป็นงานอดิเรก ปลูกเพื่อเป้นมุมสงบหลีกหนีจากความวุ่นวาย รวมทั้งยังเยียวยาจิตใจและยังสร้างความสุขได้ จึงเกิดความคิดว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องช่วยเหลือเช่นกัน

ต้นไม้สวยต้องปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง

เพราะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้างความสุขและลดความเครียดได้ แต่ทั้ง 2 สิ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “ต้นไม้สวยสดงดงาม” และยังต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความปลอดภัยของเด็กและสัตว์เลี้ยงด้วย

เพราะการเกษตรที่ปลอดภัย คือหน้าที่ของเรา

ดูสินค้าทั้งหมด